גיליון 29

איזקסון, מירון ח. "יום היום", 29: 8;

איזקסון, מירון ח. "כוח המשיכה", 29: 8;

איזקסון, מירון ח. "לב", 29: 9;

איזקסון, מירון ח. "פנים אחרים", 29: 9;

עוזר, יוסף, "(הכחל והשרק מאוהבים עד האוזנים)", 29: 10;

עוזר, יוסף, "(הערפל ממול)", 29: 10;

עוזר, יוסף, "(סביב העמק)", 29: 10;

עוזר, יוסף, "בשדה", 29: 10;

עוזר, יוסף, "(בחיק הר המורה בעמק יזראעל)", 29: 11;

עוזר, יוסף, "(בילדותי, עלי תיק כיתה ב')", 29: 11;

עוזר, יוסף, "(בשנת 1960 היתה מדינת ישראל)", 29: 12;

עוזר, יוסף, "(בקצה ואדי ערה)", 29: 12;

עוזר, יוסף, "(הר המורה מתעורר כל בוקר)", 29: 12;

עוזר, יוסף, "(הירח מצלצל: צאי להפסקה ארץ ישראל)", 29: 13;

עוזר, יוסף, "(האדמה מדברת: אני מתגעגעת)", 29: 13;

עוזר, יוסף, "(האבות העדיפו את ההרים)", 29: 13;

רייך, אשר, "הספק", 29: 14;

רייך, אשר, "הבלתי נראה", 29: 14;

רייך, אשר, "צבעי הפחד", 29: 15;

רייך, אשר, "השיבנו", 29: 15;

בן- דוד, יערה, "רואים כפול", 29: 16;

פנחס-כהן, חוה, "ויש חשש", 29: 17;

פנחס-כהן, חוה, "תנועה בעולם", 29: 18;

פנחס-כהן, חוה, "כי יעקב הוא קולי", 29: 19;

בן- דוד, יערה, "(לא טוב היות האדם)", 29: 20;

בן- דוד, יערה, "שבע באהבתו", 29: 20;

בן- דוד, יערה, "מלך לבדו", 29: 21;

בן- דוד, יערה, "אני לא שמרתי", 29: 21;

בן- דוד, יערה, "טלקינזיס", 29: 21;

אסתר, חיה, "(אני ספינת חלל עמוסת מגדים ענן ורמיליון כדור חשק)", 29: 22;

אסתר, חיה, "(ספרי תחריטים חכמת השרף)", 29: 23;

וניג, מרלין, "(אז מה היה לנו פה?)", 29: 24;

וניג, מרלין, "(עכשיו אפשר לדוג אותי מהלב)", 29: 24;

וניג, מרלין, "(איפה אני?)", 29: 25;

וניג, מרלין, "(אני פושטת מילים)", 29: 25;

וניג, מרלין, "(כשאמרתי לך שפשע הוא לא חטא)", 29: 26;

בן- דוד, יערה, "שיפודים", 29: 26;

מאלי, מתניה, "מצוקה אוניברסאלית, מענה יהודי", 29: 27;

בן-חור, ורדה, "ביטוח לאומי", 29: 30;

בן-חור, ורדה, "אהבת אם", 29: 30;

בן-חור, ורדה, "שיר עוגה", 29: 31;

בן-חור, ורדה, "שיר עגלת סופר", 29: 31;

כהן, דעאל, "בלוויה", 29: 32;

כהן, דעאל, "להניח תפילין", 29: 32;

כהן, דעאל, "(אני מחכה לך בצומת)", 29: 33;

כהן, דעאל, "נושא עוון", 29: 33;

כהן, דעאל, "אשכמה", 29: 34;

אליעז, אורי, "ציור", 29: 34;

סרלואי, בכל, "בתחנה", 29: 35;

וידן, מירי, "תחל שנה וקללותיה", 29: 36;

וידן, מירי, "דז...ז...ז... בין אבא בתרי זוזי", 29: 38;

הכהן מרגלית, נעמה, "הסכם טרום שלום", 29: 40;

הכהן מרגלית, נעמה, "מה נתנו לי לאכול", 29: 42;

הכהן מרגלית, נעמה, "נתינת שם", 29: 43;

הכהן מרגלית, נעמה, "לילה", 29: 44;

קרמר, חנה, "בית", 29: 45;

קרמר, חנה, "להדליק", 29: 46;

קרמר, חנה, "חנוכת המזבח", 29: 47;

קרמר, חנה, "בהר ציון", 29: 47;

זיו, רענן, "בחזרה לתקווה", 29: 49;

מזרחי, עציון, "אספלט", 29: 51;

מזרחי, עציון, "(אני רסיס אבק שעף עם הרוח)", 29: 55;

מזרחי, עציון, "(מילים שאני לא יודע לבטא)", 29: 56;

מזרחי, עציון, "סוטה", 29: 56;

אורן, שלומית, "מכתב אל יוסף", 29: 57;

ניסים, ורד, "צילום", 29: 58;

מט, ברכה, "כיריעה ביד הרוקם", 29: 59;

מט, ברכה, "המשכן", 29: 59;

דולמן, אירית, "הדפס אקולוגי", 29: 60;

מצוב-כהן, עפרה, "עץ הלימון", 29: 61;

דולמן, אירית, "הדפס אקולוגי", 29: 61;

מצוב-כהן, עפרה, "לעץ הוושינגטון", 29: 62;

מצוב-כהן, עפרה, "עץ האבוקדו", 29: 62;

בן-סעדון, אתי, "יומן מוכתם בשגיאות", 29: 63;

בן-סעדון, אתי, "נרוצה", 29: 63;

שאול בן-צבי, רבקה, "בר אילן תרפפ"ו", 29: 64;

ניסים, ורד, "ציור", 29: 64;

יראי, הודיה, "האדון טום", 29: 69;

בן יוסף, יעל, "ידיד נפש", 29: 70;

בן יוסף, יעל, "כוכב נופל", 29: 70;

אראלי, יעל, "סמלים וצפנים כמפתח להבנת ספרות השואה", 29: 71;

בלוקה, חנה, "תל אביב", 29: 82;

בלוקה, חנה, "צפת שלי ", 29: 83;

קוזין, אפרת, "(אלוהים)", 29: 84;

קוזין, אפרת, "(השבת מברכים על חודש אדר)", 29: 84;

קוזין, אפרת, "(מחזיקה את הכלים שלי בכוח)", 29: 85;

קוזין, אפרת, "(ואחרי שרפים רועמים וקדוש קדוש קדוש)", 29: 85;

קוזין, אפרת, "(המילים הן הבית שלי)", 29: 85;

רוט, מנחם, "בוגדת", 29: 86;

אבן, יעל, "תרמוסטאט", 29: 87;

ניסים, ורד, "צילום", 29: 88;

קוצ'יק שפר, מרים, "הנשיקה הראשונה", 29: 95;

קוצ'יק שפר, מרים, "אני חבצלת השרון", 29: 95;

קוצ'יק שפר, מרים, "דוד", 29: 95;

קוצ'יק שפר, מרים, "צלחת אהבה", 29: 95;

וייס, הניה, "שיר לארץ", 29: 97;

כהן, אהובה, "שוקולד מריר", 29: 100;

ריפקין, שפרה, "עיר ואם", 29: 109;

ריפקין, שפרה, "שיר לירושלים", 29:  110;

פריבך-חפץ, דנה, "תכנים דתיים בזירה החילונית", 29: 111;

מור-חיים, עדינה, "תמונות של העדר וגעגוע: על ספרו החדש של אשר רייך חומר נפש" 29: 121;

אלדר, דוד, "משורר ללא מקום: על חלומות סגורים, מבחר שירים 1961-2011 מאת שלמה לאופר" 29: 124;

 

Please reload