גיליון 22

גד, הדר, "מגש הכסף- שנות האלפיים", 22: כריכה קדמית;

נגיד, חיים, "כשנאלמים המבקרים- ידברו המוזות", 22: 5;

בז'ראנו, מאיה, "מוסיקה בת זמננו", 22: 6;

מילק, לורן, "פרפר פרלין", 22: 7;

מילק, לורן, "פרפר חלב", 22: 8;

מילק, לורן, "מורידת השלגים", 22: 9;

בר-כוכב, ישראל, "מועדים לששון", 22: 10;

בר-כוכב, ישראל, "שבת אחים", 22: 11;

בר-כוכב, ישראל, "נדודי שינה", 22: 11;

בר-כוכב, ישראל, "קוסמולוגיה", 22: 11;

בר-כוכב, ישראל, "עיר מקלט", 22: 12;

בר-כוכב, ישראל, "צופרים", 22: 12;

שמיר, זיוה, "ישמור האל את הגווילים", 22: 13;

בינדר, צילה, "נתן אלתרמן", 22: 14;

עפרת, גדעון, "אלתרמן והאמנות הסמויה מן העין", 22: 24;

בינדר, צילה, "איור מתוך ספר 'התבה המזמרת'", 22: 25;

קניספל, גרשון, "חיתוך עץ מתוך הספר 'שירי דור'", 22: 26;

קניספל, גרשון, "ליל קיץ 'שירי דור'", 22: 27;

גטר, תמר, "סימניה", 22: 28;

נאמן, מיכל, "מגש הכסף", 22: 30;

לישנסקי, בתיה, "מגש הכסף", 22: 31;

אופק, אברהם, "וחברינו היורדים מארץ-ישראל", 22: 32;

אופק, אברהם, "מתווה לישראל- חלום ושברו", 22: 34;

הלפרין, חגית, "הסנדק", 22: 36;

איילון, רבקה, "נתן אלתרמן- הנוסע הנצחי?", 22: 44;

אלתרמן, נתן, "עוד חוזר הניגון", 22: 46;

אלתרמן, נתן, "מסעות בנימין מטודלה", 22: 47;

נגיד, חיים, "משורר מת מהלך", 22: 48;

טרנה, שארל, "אני שר", 22: 50;

רייך, אשר, "תמונת נוף", 22: 60;

רייך, אשר, "שוקטת", 22: 60;

לסקר-שילר, אלזה, "עמי", 22: 61;

נצר, רות, "עוד מבט על ה'אדונית והרוכל'", 22: 62;

אליעז, אורי, "אורגיית הליליות", 22: 64;

נדב, לילי, "סבתא מוטי", 22: 66;

נדב, לילי, "שמואל כותב מכתב", 22: 73;

קינר, גד, "רישום אימפרסטיוניסטי", 22: 78;

קינר, גד, "כאוצר בית הנכות", 22: 79;

קינר, גד, "בשעת מותה של הציפור", 22: 79;

שמוש, אמנון, "רשימות מזיכרון הולך ונעלם", 22: 80;

מאוטנר, עמית, "דרדור אמצעים", 22: 84;

מאוטנר, עמית, "(קשה יהיה השלום)", 22: 85;

מאוטנר, עמית, "חזרה לשגרה", 22: 85;

אייזן, אסתר, "סוסי לילה", 22: 86;

אייזן, אסתר, "בלוקים דקדקים", 22: 86;

אייזן, אסתר, "הדרכים מצטלבות", 22: 87;

קוזלובסקי גולן, איבון, "מחווה לעבודותיו של חיים אברהם", 22: 88;

אברהם, חיים, "רישום", 22: 89;

שמיר, זיוה, "אמת מארץ-ישראל", 22: 90;

גרנות, משה, "המת החי", 22: 96;

גרנות, משה, "השישי של שימבורסקה", 22: 98;

בז'רנו, מאיה, "צדפים, קונכיות ומלחמה", 2: 102;

קינר, גד, "פורצי גבולות ומפלסי דרך", 22: 105;

בן-דוד, יערה, "'אני רוצה להפריח עורבים לבנים'", 22: 109;

פוגל, רון, "המוות אינו מחוסר עבודה", 22: 111;

הלפרן, רוני, "הגוף הפרוץ ומסע הדמים אל הנשיות", 22: 113;

יצחק, יוסף, "הפרחים דיברו בחלום", 22: 128;

יצחק, יוסף, "אדם בן כלב", 22: 128;

יצחק, יוסף, "מסדרונות הסוד", 22: 129;

יצחק, יוסף, "מה מטריד אותי", 22: 129;

טוראי-קלינסקה, קתרינה, "האצבע הקטנה", מפולנית: ברכה רוזנפלד, 22: 130;

טוראי-קלינסקה, קתרינה, "המעיל", מפולנית: ברכה רוזנפלד, 22: 130;

טוראי-קלינסקה, קתרינה, "חלון", מפולנית: ברכה רוזנפלד, 22: 131;

כהן- שגיא, דניאל, "תולדות הימים ההם ותולדות הימים הללו", 22: 132;

כהן- שגיא, דניאל, "גלובאליות", 22: 133;

שטרנפלד, צביקה, "אני צביקה שטרנפלד", 22: 134;

שטרנפלד, צביקה, "להיות משורר", 22: 134;

שטרנפלד, צביקה, "משורר מבוגר מקריא שיר משעשע על המוות", 22: 135;

שטרנפלד, צביקה, "משורר צעיר", 22: 135;

רבנו, פיני, "היא הלכה ממך אל האופק", 22: 136;

רבנו, פיני, "איך להגיד את זה", 22: 137;

רבנו, פיני, "אהבתי במקום הזה", 22: 137;

רב-הון, אורנה, "התחדשות", 22: 138;

רז, רבקה, "המוות ההולך לפנינו", 22: 138;

שחרור, ציפי, "אישה", 22: 142;

שחרור, ציפי, "הולך הלילה ובא היום", 22: 142;

שחרור, ציפי, "קרעים של זמן", 22: 142;

שחרור, ציפי, "אני כורעת תחת נטל הבגד", 22: 143;

נתנזון, מלכה, "וכי מההן כבר כמה תולעים", 22: 144;

גוברין, נורית, "דיוקנו של בן הארץ כסופר עברי", 22: 149;

לוי, חיים שת, "העץ שוב החל לדבר", 22: 165;

לוי, חיים שת, "שרוע", 22: 167;

Please reload