גיליון 6

אשל- גרשוני, ביאנקה, "ללא שם", 6: כריכה קדמית ואחורית;

נגיד, חיים, "ספרות בימים קשים", 6: 4;

שחם, דוד, "לקראת הימים הבאים", 6: 5;

בז'ראנו, מאיה, "הבעיה הפלסטינית-יהודית", 6: 7;

בז'ראנו, מאיה, "הסוכך הערפילי, נסיכה אילמת", 6: 8;

סיון, אריה, "שקרים", 6: 10;

זומר, אודי, "אולי גם זה לטובה", 6: 11;

לנדסמן, אייל, "חיפה 1995", 6: 14;

לנדסמן, אייל, "יפו 1996", 6: 16;

לנדסמן, אייל, "חצרות יוסף 1995", 6: 17;

קינר, גד, "בעניין האנאלוגיה", 6: 18;

קינר, גד, "עפר לרגלייך", 6: 19;

קינר, גד, "קנה נשימתי", 6: 20;

קינר, גד, "אלבום הניצחון", 6: 20;

קינר, גד, "הכנות", 6: 21;

קינר, גד, "כולסטרדם", 6: 22;

ויימן, נאום, "פיוט צבאי", מרוסית: פיודור מקרוב, 6: 23;

לנדסמן, אייל, "נערים 1997", 6: 24;

לנדסמן, אייל, "חתונה, עכו 1995", 6: 26;

רייך, אשר, "כאן המקום", 6: 29;

רייך, אשר, "עב"מים", 6: 29;

רייך, אשר, "תעלומות", 6: 30;

רייך, אשר, "שאלון למלאך המוות", 6: 31;

רייך, אשר, "אני והם", 6: 32;

גלדמן, מרדכי, "פוצינה מתה", 6: 33;

נגיד, חיים, "אמי", 6: 36;

נגיד, חיים, "מחיקהי", 6: 37;

נגיד, חיים, "שיר ערש", 6: 37;

נגיד, חיים, "שודדים שיכורים", 6: 38;

נגיד, חיים, "החקירה", 6: 38;

נגיד, חיים, "זיכרונות ברווזים", 6: 39;

נגיד, חיים, "שסע קטיפה", 6: 39;

נגיד, חיים, "שר היער", 6: 40;

שמיר, זיוה, "האנחה היהודית הידועה מייהדת אפילו שירי עגבים איטלקיים", 6: 41;

מרגוליס, אסיה, "אבק בטון לבן", 6: 54;

מרגוליס, אסיה, "סנאית", 6: 55;

מרגוליס, אסיה, "(גופה של אמי)", 6: 55;

לנדסמן, אייל, "חיפה 1995", 6: 56;

פרנקל, זיגמונד (זיגי), "ירושלים", מאנגלית: מרים איתן, 6: 57;

פרנקל, זיגמונד (זיגי), "המחבלים", מאנגלית: מרים איתן, 6: 58;

פרנקל, זיגמונד (זיגי), "בבאר במנילה", מאנגלית: מרים איתן, 6: 58;

הלפרין, חגית, "הפריצה מן הארמון המכושף", 6: 59;

שוורצמן, קטיה, "אנשים שגרים בחיפה", 6: 72;

שוורצמן, קטיה, "התפכחות", 6: 73;

דינור-מינצקר, הילה, "לילה בליסבון", 6: 74;

עצמון, צבי, "Salem, Jerusalem צ'יזבאט בכתובת אש", 6: 77;

שחם, דוד, "רדידות הלשון והמחשבה", 6: 78;

לנדסמן, אייל, "קרית חיים 1996", 6: 76;

לנדסמן, אייל, "חיפה 1996", 6: 81;

לנדסמן, אייל, "חצרות יוסף 1994", 6: 85;

אסתר, חיה, "כשחלמתי", 6: 86;

שביט, יעקב-שי, "תל-אביב 2001", 6: 88;

שביט, יעקב-שי, "ג'וערה 51", 6: 88;

שביט, יעקב-שי, "דיו סתרים", 6: 89;

מוסק, משה, "סולו וסוניה", 6: 90;

לנדסמן, אייל, "חיפה 1996", 6: 94;

גרובמן, מיכאל, "(חמסין מסנן נשמות)", 6: 97;

גרובמן, מיכאל, "(האלף שלי נשכח בתוכי)", 6: 98;

תורן, אילן, "בית בלא אב", 6: 99;

לנדסמן, אייל, "'אב הבית' בתיאטרון חיפה 2002", 6: 101;

לנדסמן, אייל, "משתתפי 'אב הבית'", 6: 101;

Please reload