גיליון 16

גרובמן, מיכאל, "מעץ", 16: כריכה קדמית;

מילין, פסח, "השירה- סם החיים", 16: 5;

הנמן, אבנר, "תנו לי שורה לשיר", 16: 6;

מאירסון, איתי, "על מדרגות הביטוח הלאומי", 16: 7;

מאירסון, איתי, "ערבי, יהודי ואישה", 16: 8;

שרף, אור, "אנו, האדומים", 16: 9;

סרי, אייל, "אין חדש תחת... ", 16: 10;

דהן, ארז, "הגביר", 16: 11;

דהן, ארז, "אהבת חינם", 16: 11;

דהן, ארז, "קידוש לבנה", 16: 11;

אברבנאל, קובי, "יראת שמים", 16: 12;

נפאע, נוואל, "בריחה", 16: 13;

נפאע, נוואל, "מקצב", 16: 13;

נפאע, נוואל, "מספיק", 16: 14;

סאבא, אנואר, "סופות מהצפון", 16: 15;

חאלד, מסאלחה, "הלווייתי והסעודה האחרונה", מערבית: ענת דנצינגר והמשורר, 16: 17;

חאלד, מסאלחה, "שקופיות", מערבית: ענת דנצינגר והמשורר, 16: 17;

חאלד, מסאלחה, "מצב", מערבית: ענת דנצינגר והמשורר, 16: 18;

חאלד, מסאלחה, "חזון", מערבית: ענת דנצינגר והמשורר, 16: 18;

גולדשטיין, מאיה, "השיבה לבורות", 16: 19;

גרוסמן, חגית, "בערב ששי", 16: 20;

אוקמן, טלי, "פטה-מורגנה", 16: 21;

אוקמן, טלי, "רעננות", 16: 21;

ליינמן, ירדן, "(אני רוצה להיות משוררת מוטסת)", 16: 22;

ליינמן, ירדן, "עוד פירואט אחד ודי", 16: 22;

ליינמן, ירדן, "(כשהתכופפתי לחפש את התחתונים מתחת למיטה)", 16: 22;

יתומי, נגה, "(אפשר לשבת בין)", 16: 23;

יתומי, נגה, "(שנים הלוח מדפדף)", 16: 23;

יתומי, נגה, "(שקרים בחוט ניילון)", 16: 23;

יתומי, נגה, "(ידים קרות בשדי)", 16: 23;

מגד, שבתאי, "ושקט כה מוחלט", 16: 24;

מגד, שבתאי, "פעם והיום", 16: 24;

שם- אור, מיא, "אהבה", 16: 26;

שם- אור, מיא, "איה עוד פעם", 16: 27;

שם- אור, מיא, "בובה", 16: 27;

שם- אור, מיא, "פה", 16: 27;

הגני, שירי, "שתי דלתות היו פתוחות", 16: 28;

הגני, שירי, "יחפים", 16: 28;

הגני, שירי, "(שיסלחו לנו האקליפטוסים)", 16: 29;

גונצ'רובסקי, דנה, "על פיתוי המילים או על אי האפשרות לכתוב ובראשית השתיקה", 16: 30;

גונצ'רובסקי, דנה, "אחת משישים", 16: 30;

פרידמן, אורי, "רצינו לגעת באל", 16: 31;

פרידמן, אורי, "באותה שעה הגפנים לא עצרו גידולן", 16: 31;

פרידמן, אורי, "תאר לי בבקשה איך זה למות", 16: 32;

בלן, אבי, "בעקבות מסה של משורר מהמאה ה-19", 16: 33;

בלן, אבי, "בשירה צריך", 16: 33;

בלן, אבי, "העץ של קאנדינסקי", 16: 34;

זהבי, לאה, "מעקב צמוד", 16: 35;

זהבי, לאה, "מסע מופלא", 16: 35;

רמות, רות, "בצבע לבן", 16: 36;

רמות, רות, "חשש", 16: 36;

רמות, רות, "נודדת מאוד", 16: 36;

שוורצמן, קטיה, "פגיעה שקופה", 16: 37;

שוורצמן, קטיה, "מאהב מילים", 16: 37;

שוורצמן, קטיה, "(אם משורר אומר)", 16: 37;

טל, הדסה, "מוסיקת בוקר זעירה", 16: 38;

סער, דבי, "מאובנים", 16: 40;

סער, דבי, "מאחורי השער בדכאו", 16: 40;

סער, דבי, "שלאפשטונדה", 16: 40;

חוף, חגית, "1", 16: 41;

אזרד, טל, "שיחה", 16: 42;

אזרד, טל, "אמי נוהגת לשכול", 16: 42;

אזרד, טל, "אחד כל כך", 16: 43;

סקובלינסקי, אסנת, "פוטה מאודרה", 16: 44;

שמאילוב, אופליה, "(עליסה)", 16: 45;

שמאילוב, אופליה, "בהתאמה", 16: 45;

סולימני, יפית, "(אמא שלי)", 16: 46;

סולימני, יפית, "(יש בי אי-שקט)", 16: 46;

סולימני, יפית, "(לא זבחתי לאל המילים)", 16: 46;

הלל, מירב, "(דיסלקט ירקיד את גופו)", 16: 47;

הלל, מירב, "(אל תחפש רק מתחת לפנס)", 16: 47;

בן דוד, אביה, "(בלילה איני ישן)", 16: 48;

דנציגר, אריאלה, "תמונה- טמונה", 16: 49;

יוגב, איתי פ. , "סבי בכתב ידי", 16: 50;

יוגב, איתי פ. , "בריאה דטרמיניסטית", 16: 50;

יוגב, איתי פ. , "קראתי בעיתון", 16: 50;

יוגב, איתי פ. , "קולב", 16: 51;

יוגב, איתי פ. , "רסיסים", 16: 51;

קוזלובסקי- גולן, איבון, "נטישה אחרונה", 16: 52;

אליאני, פנינה, "תשוקה", 16: 53;

אליאני, פנינה, "כשאמות", 16: 53;

אליאני, פנינה, "שירת האדמה", 16: 54;

רף, אילנה, "לספר את הסיפור שלה", 16: 55;

רף, אילנה, "(ברווזים שטים)", 16: 56;

לוי וייס, רונית, "אם ובן- כסף קטן", 16: 57;

זגורסקי- שפרינגמן, ענת, "אישה אידאלית", 16: 58;

זגורסקי- שפרינגמן, ענת, "תרבות", 16: 58;

זגורסקי- שפרינגמן, ענת, "עקורים", 16: 58;

בינג- היידקר, ליאורה, "דיוקן עצמי בהתהוות", 16: 59;

בינג- היידקר, ליאורה, "שני רישומים לתצריב", 16: 59;

גורני, עדנה, "(השדה ירק רענן)", 16: 60;

גליקמן- שאול, אראלה, "אוטוביוגרפיה", 16: 61;

גליקמן- שאול, אראלה, "איקרוס", 16: 61;

קוך, קרן, "גננות", 16: 62;

קוך, קרן, "צערי ידיך", 16: 62;

פלד, ניצה, "מגבות", 16: 63;

פלד, ניצה, "סתיו", 16: 63;

בן יצחק, ליאורה, "תהפוכות", 16: 64;

בן יצחק, ליאורה, "לא בכל יום", 16: 64;

שני, איריס, "ידידות", 16: 66;

קוריאל, ענת, "שלווה", 16: 67;

קוריאל, ענת, "שוק", 16: 67;

קוריאל, ענת, "מפלט", 16: 68;

ספיר-נבו, שולמית, "בבקתה סינית", 16: 69;

ספיר-נבו, שולמית, "ערגה", 16: 69;

ספיר-נבו, שולמית, "הנה הפכתי", 16: 69;

מן, דיאנה, "כמראות", 16: 70;

מן, דיאנה, "מדבר 1", 16: 70;

מן, דיאנה, "עוף החול פועם", 16: 71;

ישראל, דורית, "על הסף", 16: 72;

גרינברג, דרור, "עקודים", 16: 73;

גרינברג, דרור, "פסים", 16: 73;

הראל, אפרת, "בן גוריון הפך לרחוב", 16: 74;

הראל, אפרת, "צינורות", 16: 75;

הראל, אפרת, "רשפים", 16: 75;

דגן, נילי, "איש אינו אשם", 16: 76;

לוינשטיין, ורד, "(זה שממלא את הפה)", 16: 77;

לוינשטיין, ורד, "(באויר הסמיך)", 16: 77;

לוינשטיין, ורד, "(מבלי משים התגלתה)", 16: 77;

אריאל, ורד, "לאלולאלה", 16: 78;

אריאל, ורד, "שק אגרוף", 16: 78;

אריאל, ורד, "(חן הרוח המתפשטת)", 16: 78;

אריאל, ורד, "שבץ נא", 16: 78;

גלעד, יובל, "(כמו עלי צמח)", 16: 79;

גלעד, יובל, "(נער אתיופי)", 16: 79;

גלעד, יובל, "(יונה מנחת)", 16: 79;

גלעד, יובל, "(ענפי תמרים)", 16: 79;

גלעד, יובל, "(אגם כנרת)", 16: 79;

גלעד, יובל, "(נזיר מתחבא)", 16: 79;

בר-חיים, נועה, "בית הבליעה", 16: 80;

בר-חיים, נועה, "(גוף הסיגריה שלי מפקד)", 16: 80;

בר-חיים, נועה, "(צפרני הגשם נוקשות על החלון)", 16: 80;

בר-חיים, נועה, "(כבר הפסקתי לרדוף)", 16: 80;

נדלר, מיטל, "X ימים לאחר מגפת האמנזיה", 16: 81;

לסקי, שולמית, "כרוניקה מעפילה", 16: 82;

לסקי, שולמית, "חוסר התאמה טוטאלי על רקע תיאטרלי", 16: 83;

לסקי, שולמית, "שלום לפילגש", 16: 83;

שריקי, לאה, "סימני חיים", 16: 84;

שריקי, לאה, "בלתי נמנע", 16: 84;

שריקי, לאה, "אשה הולכת", 16: 85;

שריקי, לאה, "תנאי הידיעה", 16: 85;

פלג, מולי, "TIMES SQUARE", 16: 86;

חן, איילת, "טרנספורמציה", 16: 87;

חן, איילת, "(ולפעמים זה כל כך עדין)", 16: 87;

חן, איילת, "שבט, בית, מנזר", 16: 88;

ברנשטיין, נעמי, "מוזיאון מרוהט לגדם אחד", 16: 891

אשל, סיגל, "זרה", 16: 90;

אשל, סיגל, "(כמו החתול השחור הזעיר)", 16: 90;

אשל, סיגל, "עוד לא", 16: 90;

גינדין, מיכל, "לגבי", 16: 91;

גינדין, מיכל, "בטרמינל", 16: 92;

חומסקי, גילית, "הראשון בספטמבר", 16: 93;

כהנסקי, ענבל, "היפר ונטילציה", 16: 94;

כהנסקי, ענבל, "(קרני לבנה משלכות כרשת דייגים פותים)", 16: 94;

כהנסקי, ענבל, "מחווה לגבריאל פרייל", 16: 94;

כהנסקי, ענבל, "עונה קצרה", 16: 95;

כהנסקי, ענבל, "יש לך זמן", 16: 95;

אליאס, אבי, "ריאות ירוקות", 16: 96;

אליאס, אבי, "אופטימיות", 16: 96;

אליאס, אבי, "סדר בבלגן", 16: 96;

אליאס, אבי, "להדחיק", 16: 96;

אליאס, אבי, "פתאום", 16: 96;

קוריצקי, מיקה, "בדירה בגבעתיים", 16: 97;

מיכאלי, ללי ציפי, "מסיבה", 16: 98;

לפידות, כנרת, "(המרחק הוא כזה)", 16: 99;

אמיתי, נטע, "(לעיתים אני נדמית לעצמי כאשה פוריטנית)", 16: 100;

אמיתי, נטע, "סונטה נגד פרשנויות", 16: 100;

מרגוליס, איסר, "גוסטבו", 16: 101;

מרגוליס, איסר, "יער האבנים", 16: 101;

אילן, אורה, "(אדם אזוק בחבלי עצמו)", 16: 102;

אילן, אורה, "בדידות", 16: 102;

אילן, אורה, "(מעתיקה סגנונות)", 16: 103;

אילן, אורה, "הנשים שבי", 16: 103;

מצוינים, סלי, "אסופת בצורת", 16: 104;

גר-אמדור, שרה, "(התודעה שלי היא תודעה של אחרי הפצצה)", 16: 105;

ברסון, בנימין, "מסע 1", 16: 106;

ברסון, בנימין, "מסע 2", 16: 106;

ברסון, בנימין, "צומת", 16: 107;

שפירא, חבצלת, "(אחותי שוב מחפשת את הדרכים)", 16: 108;

שפירא, חבצלת, "(באנו כולנו לחדר הזה)", 16: 108;

שפירא, חבצלת, "(זו כל פעם חומה כשאני מנסה לגעת)", 16: 108;

שפירא, חבצלת, "(למדתי באוניברסיטה ואני יודעת להגיד הבניה תרבותית)", 16: 108;

שפירא, חבצלת, "(אני מדליקה את כל הגפרורים)", 16: 109;

דנציגר, ענת, "תרגיל בלוגיקה א'", 16: 110;

דנציגר, ענת, "תרגיל בלוגיקה ב'", 16: 110;

דנציגר, ענת, "מיתולוגיה פרטית", 16: 111;

שפינר, רונית, "בשכונה", 16: 112;

פורטוגז, אריאל, "(הנה, גם אנה)", 16: 113;

פורטוגז, אריאל, "(אני משתוקקת לשכפל את עצמי)", 16: 113;

קטן, אלי, "סעי לאמריקה יא בת זונה", 16: 114;

לקס, נועה, "בחילת נסיעה", 16: 115;

לקס, נועה, "נוצץ", 16: 115;

לקס, נועה, "אסון התאומים", 16: 115;

לקס, נועה, "לרובן", 16: 116;

שרר, יעל, "מדבקות התאריך", 16: 117;

שרר, יעל, "כל הדברים", 16: 117;

פיטרמן, עדיה, "(עושה חשבונות פשוטים)", 16: 118;

פיטרמן, עדיה, "(המדרכות משבצות פרות רקובים)", 16: 118;

ארבל, טל גילה, "(תשכב אתה כמו אלהים)", 16: 119;

אלטשולד, איתי, "(סכת אדם במדבר)", 16: 120;

אלטשולד, איתי, "(עיתותי בידי)", 16: 120;

שמואלוף, מתי, "להיות בריטני ספירס", 16: 121;

שמואלוף, מתי, "לשמוע ג'ון לי הוקר", 16: 121;

לוריא, כנרת, "(נדמה שמלים הנהגות במלרע)", 16: 122;

לוריא, כנרת, "(קר מאוד יהיה)", 16: 122;

סימון, ליאת, "(היה לילה מפנם)", 16: 123;

סימון, ליאת, "(האור)", 16: 123;

הילדסהיים, אפרת, "מוות קטן", 16: 124;

הילדסהיים, אפרת, "תיק אישה", 16: 124;

הילדסהיים, אפרת, "שיר לשנה החדשה", 16: 124;

הילדסהיים, אפרת, "סתיו", 16: 124;

וולפסון, עדי, "משפחה", 16: 125;

וולפסון, עדי, "גשרים", 16: 125;

וולפסון, עדי, "ילדים", 16: 125;

וולפסון, עדי, "משמר", 16: 126;

וולפסון, עדי, "צואה", 16: 126;

הרשקו, מירה, "מלאך בכחול", 16: 127;

הרשקו, מירה, "גן שמור", 16: 127;

ענבר, רינה, "נקודת משען", 16: 128;

ענבר, רינה, "(ראיתי מישהו)", 16: 128;

ענבר, רינה, "לוזר", 16: 129;

ענבר, רינה, "(אני כבר יודעת)", 16: 129;

ענבר, רינה, "(אני משוררת)", 16: 129;

שרף, יעל, "שחקנית ספסל", 16: 130;

שרף, יעל, "חייו ומותו של טמגוצ'י", 16: 130;

שרף, יעל, "עפיפונים", 16: 130;

גרנות, ליאור, "סממנים בלתי מובהקים", 16: 131;

גרנות, ליאור, "גלים", 16: 131;

אסולין, יאיר, "יש בידך לנסוע", 16: 133;

אסולין, יאיר, "עיר", 16: 133;

עזרא, יואב, "משחררי הסעיף", 16: 134;

עזרא, יואב, "לא", 16: 134;

קולר, אורי, "ספרות השואה", 16: 135;

קולר, אורי, "(שהעולם לא יפריע)", 16: 135;

קולר, אורי, "(אחד אידה פינק שנים בוקובסקי)", 16: 136;

דברה, יוסי, "ארס פואטי", 16: 137;

דברה, יוסי, "כחול", 16: 137;

רוזן, כרמית, "(הקיץ חנטה התאנה פגיה)", 16: 138;

רוזן, כרמית, "בילעין 2", 16: 138;

רוזן, כרמית, "(הטכנולוגיות ארכות הטוח)", 16: 139;

רוזן, כרמית, "(שדרת המצלמות בטילת לואי)", 16: 139;

רוזן, כרמית, "(יומעצמאות זה זקוקים מתנפצים)", 16: 139;

כורם, נועה, "(זו היתה התפוררות)", 16: 140;

כורם, נועה, "(אתמול שכחתי לאסף אותך מבית-הספר)", 16: 140;

כורם, נועה, "(לטפס אליך)", 16: 141;

מלכיור, נעמה, "ניסיון לתאר", 16: 142;

מלכיור, נעמה, "הכרה בעובדה", 16: 142;

מלכיור, נעמה, "מה שנשאר בסוף", 16: 143;

בריין, שרון, "צעקת הדגים", 16: 144;

בריין, שרון, "קיסרי", 16: 144;

בריין, שרון, "אם", 16: 144;

שלו, הגר, "ערב", 16: 145;

צלגוב, ערן, "(אני מבעיר את השדות הירוקים)", 16: 146;

צלגוב, ערן, "(שקט)", 16: 146;

צלגוב, ערן, "(ברדלס בלילה)", 16: 147;

שובל, גפן, "איקרוס", 16: 148;

שובל, גפן, "אני רחוקה", 16: 148;

שובל, גפן, "(אני מסובבת את העט שלש פעמים)", 16: 148;

הרדאבל, טלי, "(מתוך זה שאין בי צרך)", 16: 149;

הרדאבל, טלי, "שפת סתרים", 16: 149;

הרשלג, פועה, "המחאמה עצמית", 16: 150;

הרשלג, פועה, "אני בסדר", 16: 150;

יואב, עידו, "ערגה", 16: 151;

יואב, עידו, "חתול בספרדית", 16: 151;

וגנר, יפה, "(כשרואים אותך הולכת)", 16: 152;

וגנר, יפה, "(הקשיבי לגשם)", 16: 153;

ניר, אלחנן, "בגדים מהימים האלה", 16: 154;

ניר, אלחנן, "(והיית מחוללת בי)", 16: 154;

Please reload