גיליון 15

עומר, נולי, "לילית שחורה", 15: כריכה קדמית;

נגיד, חיים, "יצר ויצירה", 15: 5;

יעקבי, גד, "כל היופי הזה", 15: 6;

יעקבי, גד, "אילו רק מעט אהבה", 15: 6;

שביט, דן, "במחשבה שנייה- 'הבו לנו סופר!'", 15: 8;

ברנשטיין, אורי, "אהבה שבין שנינו", 15: 11;

ברנשטיין, אורי, "מקרה פעוט", 15: 12;

ויימן, נחום, "ארוס ופתוס", מרוסית: ליזה צ'ודנובסקי, 15: 13;

ברויגל, פיטר, "מגדל בבל", 15: 14;

דורון, אביבה, "שירי אהבתך", 15: 18;

דורון, אביבה, "נפשך לפלאות נכספת", 15: 18;

דורון, אביבה, "על שליבך פתוח", 15: 19;

סנונית, מיכל, "שאהבה נפשי", 15: 21;

סנונית, מיכל, "ערב קר", 15: 21;

סנונית, מיכל, "כאב", 15: 22;

סנונית, מיכל, "ואת כולו", 15: 23;

סנונית, מיכל, "רכות", 15: 23;

שמיר, זיוה, "הפתיה והנחש שרווה מדודיה", 15: 24;

בז'ראנו, מאיה, "טלפורטציה", 15: 35;

איזקסון, מירון ח. , "כפרה", 15: 36;

איזקסון, מירון ח. , "עצם", 15: 36;

איזקסון, מירון ח. , "ראה", 15: 37;

הלוי, שולמית חוה, "דבקות", 15: 38;

הלוי, שולמית חוה, "שיבה מברלין", 15: 38;

הלוי, שולמית חוה, "צי במים", 15: 38;

הלוי, שולמית חוה, "ט"ו באב, מילופוטמוס", 15: 39;

רייך, אשר, "ארוס", 15: 40;

רייך, אשר, "עוד על אהבתי", 15: 40;

אנצסברגר, הנס מגנוס, "אסון נורמלי", בתרגום: אשר רייך, 15: 41;

בן, גוטפריד, "קפה 'המערב'", בתרגום: אשר רייך, 15: 41;

ואן הודיס, יעקב, "ריקוד", בתרגום: אשר רייך, 15: 42;

ארפ, הנס, "אניסוס", בתרגום: אשר רייך, 15: 43;

טובי, יוסף, "האהבה בשירת החול העברית", 15: 44;

יזרעאלי, יוסי, "בלילה, אחרי קונצרט באלברט הול", 15: 56;

יזרעאלי, יוסי, "גן החיות בריג'נט פארק, זקנת האריה", 15: 56;

יזרעאלי, יוסי, "מדריך התיירים", 15: 56;

גינוסר, ורדה, "חלב ודבש", 15: 57;

גינוסר, ורדה, "באה", 15: 57;

גינוסר, ורדה, "(כנשר יעיר קנו)", 15: 57;

גינוסר, ורדה, "SARPEUM- חדר החלומות", 15: 58;

גינוסר, ורדה, "הצפה", 15: 58;

גינוסר, ורדה, "פקעת משי", 15: 58;

גינוסר, ורדה, "(במערת החשך בין אברים מוצקים)", 15: 59;

כרמי, איילת, "2005", 15: 59;

מואסי, פארוק, "עבדול- חי", 15: 60;

פולנסקי, אינה, "שני ברבורים", 15: 61;

קבאני, ניזאר, "לחשוב באצבעות", מערבית: פארוק מואסי, 15: 62;

ח'ורי, נידאא, "אנקה", מערבית: פארוק מואסי, 15: 63;

ח'ורי, נידאא, "כך", מערבית: פארוק מואסי, 15: 64;

דיביני, סוזאן, "נבל", מערבית: פארוק מואסי, 15: 65;

דיביני, סוזאן, "דייני", מערבית: פארוק מואסי, 15: 65;

דיביני, סוזאן, "אודם שפתיים", מערבית: פארוק מואסי, 15: 65;

דיביני, סוזאן, "הקפה שלי", מערבית: פארוק מואסי, 15: 65;

קינר, גד, "ערוות", 15: 66;

קינר, גד, "טיטניק 2007", 15: 66;

קינר, גד, "אהבתי", 15: 67;

קינר, גד, "ארוסוף", 15: 68;

אבן חן, גליה, "(מאהבת בעולם)", 15: 69;

אבן חן, גליה, "רומאן", 15: 69;

אבן חן, גליה, "פטפוטים", 15: 69;

אבן חן, גליה, "כשפסקת לדרוש בשלומי", 15: 70;

אבן חן, גליה, "לימים הוא יספר לאשתו", 15: 70;

אבן חן, גליה, "אהבה שאינה תלויה בדוור", 15: 71;

אבן חן, גליה, "בסדנה לכתיבה יוצרת", 15: 71;

אבן חן, גליה, "(רודפת אחרי גברים)", 15: 71;

ריקלין, מוטי, "אני הכלבlove", 15: 72;

ריקלין, מוטי, "צלצל אל", 15: 72;

ריקלין, מוטי, "אני נערת העיניין", 15: 72;

ריקלין, מוטי, "Cocaמותק", 15: 72;

ריקלין, מוטי, "ליליפות קטנה", 15: 72;

ריקלין, מוטי, "טיזי וסמרטוטוב", 15: 73;

ריקלין, מוטי, "סנוביblond", 15: 73;

דוחובנה, מאשה, "דיוקן", 15: 73

נצר, רות, "חמרים מהם עשויה האהבה", 15: 74;

נצר, רות, "כמו רחל", 15: 74;

נצר, רות, "זיווג קדוש", 15: 74;

נצר, רות, "חמרים מהם עשויה האהבה", 15: 74;

נצר, רות, "כמו רחל", 15: 74;

נצר, רות, "זיווג קדוש", 15: 74;

נצר, רות, "הנזירות", 15: 75;

נצר, רות, "שמשון", 15: 74;

מרקוס, מיכל ק. , עלמה, "מרבד חלומי", 15: 76;

גרנות, משה, "מוניקה", 15: 77;

בלומרט, רות, "(הורדים בפח היו אדומים)", 15: 80;

בלומרט, רות, "מעשה אהבה", 15: 80;

בלומרט, רות, "(לעיתים נדמה ולא בחלום)", 15: 80;

עומר, נולי, "תוגת לילית", 15: 81;

עומר, נולי, "געגוע למיתולוגי", 15: 85;

פימנטל, דרור, "מאורת השירה", 15: 88;

פרידמן, אורי, "מרכין ראש בפניה", 15: 93;

פרידמן, אורי, "בעצם החלום היו המצבים מתחלפים", 15: 94;

פרידמן, אורי, "רישום", 15: 94;

פרידמן, אורי, "דיווח", 15: 94;

פרידמן, אורי, "רישום", 15: 95;

פרידמן, אורי, "הרהורים על מרפסת מול נוף ירוק", 15: 95;

פרידמן, אורי, "תאר לך אמרה", 15: 95;

ירונים, יואנה, "מומנט קינטי", מרומנית: חיים נגיד, 15: 96;

ירונים, יואנה, "יסודות", מרומנית: חיים נגיד, 15: 96;

ירונים, יואנה, "שבועת אמנוים", מרומנית: חיים נגיד, 15: 97;

בלנדיאנה, אנה, "סייח צעיר", מרומנית: חיים נגיד, 15: 99;

בלנדיאנה, אנה, "אי- בחירה", מרומנית: חיים נגיד, 15: 99;

סומך, ששון, "גילוי הארץ", 15: 100;

יצחק, יוסף, "דוד", 15: 104;

יצחק, יוסף, "ישראל 2002", 15: 104;

יצחק, יוסף, "מפני", 15: 104;

יצחק, יוסף, "המקום הזה", 15: 105;

יצחק, יוסף, "תפילת ערבית", 15: 106;

פרדו ירון, רות, "פוינציאנה", 15: 107;

פרדו ירון, רות, "(מזמן)", 15: 107;

מור- חיים, עדינה, "בחדריך", 15: 108;

מור- חיים, עדינה, "כמו", 15: 108;

מור- חיים, עדינה, "שפתיים", 15: 109;

מלמד, דוד, "המרואיין האחרון", 15: 110;

עמית, פנינה, "רעב", 15: 113;

עמית, פנינה, "צדפים קונכיות ומלחמה", 15: 113;

עמית, פנינה, "קוקפלי שלי", 15: 113;

רוזנפלד, ברכה, "אפילו באהבה", 15: 117;

רוזנפלד, ברכה, "להרחיק מכאן", 15: 117;

רוזנפלד, ברכה, "להמשיך", 15: 118;

אלדן, אנדד, "(מפני בדודו כרע אוסף מכת כעס מדרכה בדרך)", 15: 119;

ביקוב, ואסילי, "אנשים מסכנים", מרוסית: זאב בן-אריה, 15: 120;

גוברין, נורית, "מתל-אביב לבסרביה ובחזרה", 15: 134;

פוזנר, עירית, "נסיעה לשיכון", 15: 141;

פרידמן, אורי, "ציור", 15: 144;

וייסמן, גבי, "קרבות חושים", 15: 145;

רוטפלד, יעקב, "סוד הרמה האבודה", 15: 150;

נגיד, חיים, "דירה מס. 20: הצצה לחדר שינה, תרי עשר הצצות", 15: 152;

נגיד, חיים, "דירה מס. 24: הצצה בנערה שמנמנה, מספרת חלום בנייד", 15: 153;

נגיד, חיים, "קומה ד', דירה מס. 13: הצצה מבעד לחלון המערבי", 15: 153;

נגיד, חיים, "מסדרון בקומה הרביעית: הצצה בשמיים ודיבורים בסלולרי", 15: 154;

נגיד, חיים, "דירה מס. 22: עוד הצצה מבעד לחלון חדר השינה", 15: 154;

נגיד, חיים, "דירה מס. 26: הצצה אל הרחוב", 15: 155;

נגיד, חיים, "דירה מס. 30: הצצה מחלון חדר שינה, שתי דקות לפני", 15: 155;

נגיד, חיים, "הצצה במפץ", 15: 156;

נגיד, חיים, "דירה מס. 14: הצצה מבעד לחלון זמן", 15: 157;

נגיד, חיים, "דירה מס. 9: הצצה בקרקרים", 15: 157;

נגיד, חיים, "דירה מס. 20: הצצה לחדר שינה, תרי עשר הצצות", 15: 152;

נגיד, חיים, "דירה מס. 20, שתי שניות אחרי: הצצה באין", 15: 158;

Please reload