ט'

טהר-לב, יורם, "יואל משה סלומון החדש", 18: 5;

טואג, חנה, "אם אשכחך", 37: 76;

טוראי-קלינסקה, קתרינה, "האצבע הקטנה", מפולנית: ברכה רוזנפלד, 22: 130;

טוראי-קלינסקה, קתרינה, "המעיל", מפולנית: ברכה רוזנפלד, 22: 130;

טוראי-קלינסקה, קתרינה, "חלון", מפולנית: ברכה רוזנפלד, 22: 131;

טל, הדסה, "מוסיקת בוקר זעירה", 16: 38;

טלמור, אביב, "THE UNION PACIFIC או: ככה כבשה אמי את השממה", 31: 82;

טלמור, אביב, "בדידות המשורר העברי", 31: 79;

טלמור, אביב, "מסביב לאבי בשמונים יום", 31: 81;

טלמור, אביב, "עד היום לא הוצאתי ספר שירה כי אין לי אבא", 31: 80;

טנאי, נועה, "(ארבעים שנה)", 10: 80;

טנאי, נועה, "היום הראשון", 10: 80;

טנאי, נועה, "שעת דמדומים", 10: 80;

טרנה, שארל, "אני שר", 22: 50;

Please reload