ח'

חאלד, מסאלחה, "הלווייתי והסעודה האחרונה", מערבית: ענת דנצינגר והמשורר, 16: 17;

חאלד, מסאלחה, "חזון", מערבית: ענת דנצינגר והמשורר, 16: 18;

חאלד, מסאלחה, "מצב", מערבית: ענת דנצינגר והמשורר, 16: 18;

חאלד, מסאלחה, "שקופיות", מערבית: ענת דנצינגר והמשורר, 16: 17;

חדאד, ג'ומאנה, "אני אישה", מערבית: פרץ-דרור בנאי, 21: 143;

חדאד, ג'ומאנה, "כדי שאסע", מערבית: פרץ-דרור בנאי, 21: 142;

חומסקי, גילית, "הראשון בספטמבר", 16: 93;

חוף, חגית, "1", 16: 41;

חורי, נידאא, "(אישה של שמים)", בתרגום: נעים עריידי, 25: 62;

חורי, נידאא, "(בילדותינו היינו מאירים)", בתרגום: נעים עריידי, 25: 61;

חורי, נידאא, "(בכיסיו הוא מסתיר את הזמרה)", מערבית: רוז'ה תבור, 2: 78;

חורי, נידאא, "(גולה, באר ואורן)", מערבית: רוז'ה תבור, 2: 78;

חורי, נידאא, "(מקלו נשען)", מערבית: רוז'ה תבור, 2: 78;

חורי, נידאא, "אהוב השקמה", מערבית: רוז'ה תבור, 2: 77;

חורי, נידאא, "אנקה", מערבית: פארוק מואסי, 15: 63;

חורי, נידאא, "אנשים של אש", 1: 124;

חורי, נידאא, "אנשים של זיתים", 1: 124;

חורי, נידאא, "אנשים של ענבים", 1: 124;

חורי, נידאא, "אנשים של צברים", 1: 123;

חורי, נידאא, "אנשים של רימונים", 1: 124;

חורי, נידאא, "אנשים של תאנים", 1: 123;

חורי, נידאא, "התפכחות", מערבית: פארוק מואסי, 11: 52;

חורי, נידאא, "ושבת", מערבית: רוז'ה תבור, 2: 77;

חורי, נידאא, "זמן התפוחים", 1: 123;

חורי, נידאא, "כך", מערבית: פארוק מואסי, 15: 64;

חורי, נידאא, "כלא היה", מערבית: רוז'ה תבור, 2: 78;

חורי, נידאא, "שותה מים ושוברת לחם", מערבית: פארוק מואסי, 11: 52;

חורי, נידאא, "שירים", 1: 123;

חזק, יחיאל, "(אבא הוריש לי תנ"ך שכריכתו כחלה)", 18: 108;

חזק, יחיאל, "(כנרת בדכאונה שוקעת ולא שוכחת)", 18: 110;

חזק, יחיאל, "(לחן ענג יורד לשרשים להפלחא בהם בלילה)", 18: 109;

חזק, יחיאל, "(תמונת החיילים היושבים לסעודתם האחרונה)", 18: 108;

חזק, יחיאל, "כנרת אחרת", 19: 135;

חזק, תמה, "(ויאחז במוטות כנפי ויראה לי אותו המקטרג)", 38: 143;

חזק, תמה, "הדמיון חזק מהאדם", 38: 143;

חן, איילת, "(ולפעמים זה כל כך עדין)", 16: 87;

חן, איילת, "טרנספורמציה", 16: 87;

חן, איילת, "שבט, בית, מנזר", 16: 88;

חסון, עמיחי, "איש היער", 31: 92;

חסון, עמיחי, "בבית הכנסת יד הגיבורים", 31: 91;

חסקי, שלומי, "איגרת למגמגם צעיר", 27: 102;

חסקי, שלומי, "גוגל", 27: 102;

חסקי, שלומי, "זעם", 27: 100;

חסקי, שלומי, "סגול", 27: 103;

חסקי, שלומי, "סדר יום", 27: 102;

חסקי, שלומי, "סרט", 27: 104;

חסקי, שלומי, "עבודה משחררת", 27: 100;

חסקי, שלומי, "עדיף", 27: 101;

חסקי, שלומי, "שאגת הדרקון", 27: 101;

חסקי, שלומי, "תעודת זהות", 27: 102;

Please reload