גיליון 20

כהן לוי, מאיה, "Urban Landscape", 20: כריכה קדמית;

ביאליק, חיים נחמן, "גילוי וכיסוי בלשון", 20: 4;

גינוסר, ורדה, "מעורב עברי- שפת אם ואב", 20: 5;

רייך, אשר, "שיר", 20: 19;

רייך, אשר, "בקצרה", 20: 21;

רייך, אשר, "בגובה החושים", 20: 21;

איזקסון, מירון ח. , "דיבור", 20: 22;

איזקסון, מירון ח. , "התנפלות", 20: 22;

איזקסון, מירון ח. , "המצאה", 20: 23;

מסג, סבינה, "(בוקר והים מהבהב)", 20: 24;

מסג, סבינה, "זהר", 20: 24;

מסג, סבינה, "הפלגה", 20: 25;

מסג, סבינה, "(בוקר פרטי)", 20: 25;

מסג, סבינה, "מפלס נמוך", 20: 26;

מסג, סבינה, "(הימה מלאה)", 20: 26;

מסג, סבינה, "(הים המדלדל שקט)", 20: 27;

מסג, סבינה, "שחיה", 20: 27;

פרויד, תלמה, "ארמית אובדת", 20: 28;

סומק, רוני, "רימון או הביוגרפיה של ידית התשוקה", 20: 32;

בר כוכב, ישראל, "הארץ", 20: 33;

בר כוכב, ישראל, "גן", 20: 34;

קטן בן-ציון, דינה, "שפה כמקום הזהות: סיפור אישי, או תופעה?" 20: 35;

רותם, יהודית, "ובאהבתה ישגה תמיד", 20: 44;

רז, רבקה, "שפה אחרת- מקום אחר", 20: 49;

רז, רבקה, "קוראים לו חבקוק", 20: 51;

נצר, רות, "נומה עמק", 20: 53;

נצר, רות, "במקום הזה", 20: 58;

נצר, רות, "לשונות", 20: 59;

מירן, ראובן, "פינות", 20: 60;

מירן, ראובן, "בורות", 20: 60;

מירן, ראובן, "שריפות", 20: 60;

שיהב, נעמי, "פתח דבר", 20: 61;

שיהב, נעמי, "ביוגרפיה של תלמידת בית-ספר ארמנית", 20: 64;

שיהב, נעמי, "עצה", 20: 65;

שיהב, נעמי, "כד של זיתים", 20: 66;

שיהב, נעמי, "ירושלים", 20: 67;

שיהב, נעמי, "מר דג'אני, מטלפן מיריחו", 20: 69;

עריידי, נעים, "קאנוניזאציה של משורר", 20: 72;

עריידי, נעים, "נאום ביריד הספר בפריז בתאריך 14. 3. 08", 20: 77;

סומך, ששון, "אימאן מרסאל: נופי מולדת וגלות", 20: 80;

לוין, ציפי, "(ימים נוראים ערובים בעיסה של חגים)", 20: 83;

לוין, ציפי, "(השכבתי את הורי לישן באדמת השרון הפוריה)", 20: 83;

זהר-רייך, אלישבע, "שפתה הפנימית", 20: 84;

עמית, פנינה, "צדפים קונכיות ומלחמה", 20: 85;

עמית, פנינה, "שיר בחלקים", 20: 86;

עמית, פנינה, "אב", 20: 86;

עמית, פנינה, "בדידות", 20: 87;

אלקלעי-גוט, קרן, "מנסה להתפלל", תרגום: מורט קורנברג-ווייס, 20: 88;

אלקלעי-גוט, קרן, "קולות בעורי", תרגום: דפי קודיש-וייכרט, 20: 89;

מדיני, יעל, "מותק של ילדה", 20: 91;

נבון, נחמה, "'נא לא להפריע'", 20: 97;

ריקלין, שמעון, "סוודר אדום", 20: 108;

ניר, אלחנן, "כל היתום שבי", 20: 122;

דסקל, ריקי, "סוס התודעה", 20: 123;

דסקל, ריקי, "קילפתי תפוז למשוררת מתה", 20: 125;

דסקל, ריקי, "לגלף רגע מתוך הזמן", 20: 125;

כהן, אליעז, "פורץ המחסומים", 20: 127;

מאוטנר, עמית, "(ויגש וישלח)", 20: 129;

מאוטנר, עמית, "(אני רוצה)", 20: 129;

מאוטנר, עמית, "(השלום שלי שופע תפוחים)", 20: 130;

מאוטנר, עמית, "(השלום שלי שופע תפוחים)", 20: 130;

מאוטנר, עמית, "(גילת העצמאות)", 20: 130;

מאוטנר, עמית, "כמו משמחה", 20: 131;

מאוטנר, עמית, "(רובה אוטומטי)", 20: 132;

מאוטנר, עמית, "(אש יעילה)", 20: 133;

מאוטנר, עמית, "(התחיבות)", 20: 133;

מאוטנר, עמית, "(נטילת ידים)", 20: 130;

מאוטנר, עמית, "(הסרה מבגד)", 20: 134;

מאוטנר, עמית, "אדמה", 20: 134;

ענתבי, שור, "שמים וארץ", 20: 135;

ענתבי, שור, "על ספר המדבר", 20: 135;

ענתבי, שור, "חרות", 20: 136;

עלון, קציעה, דליה מרקוביץ', "'השפה המזרחית' כנשאית של רעב וגעגוע", 20: 138;

Please reload