גיליון 35

בראל, נוית,"ניסן", 35: 5;

בראל, נוית,"בדרך לאשקלון", 35: 5;

בראל, נוית,"עד הערב", 35: 6;

בראל, נוית,"השם הנכון", 35: 6;

בראל, נוית,"דג", 35: 7;

פיין, נועה, "בין שמיים לארץ", צילום: מיכאל מזרחי, 35: 7;

קינר, גד, "הכנף המכונסת: הספד על קבר המשוררת מלכה נתנזון ז"ל ודברים על ספרה האחרון", 35: 8;

אלג'ם, יעקב, "דומה שהחלל הולך ומתמלא באנשים שאינם", 35: 14;

ליטבסקי, צביה, "כן בקודש חזיתיך: עיון בשני פיוטי אופן למשה אבן עזרא ויהודה הלוי", 35: 18;

אבן עזרא, משה, "אופן", 35: 18;

הלוי, יהודה, "אופן" 35: 19;

אלקן, בנו, "מנורת הכנסת", 35: 22;

אפפל, שלומית, "לא ביער", 35: 28;

אפפל, שלומית, "סלט", 35: 28;

אפפל, שלומית, "קוראים לי Apfel", 35: 29;

רז, רבקה, "בצומת מסילות הברזל", 35: 30;

הלוי, שולמית חוה, "המנון לנורא", 35; 32;

הלוי, שולמית חוה, "מביאה מה", 35; 33;

כהן, ריקי, "דיאלוג", 35: 34;

כהן, ריקי, "בכביש הסרק", 35: 34;

כהן, ריקי, "רשמים של הכרה פצועה", 35: 35;

כהן, ריקי, "תדר התקווה הגדולה", 35: 35;

שאול בן צבי, רבקה, "בחור מבטיח", 35: 36;

איילון, רבקה, "טעינה מסתורית – וחרדת המוות", 35: 40;

דוד, נורית, "המקדש המוזהב", 35: 44;

דוד, נורית, "המקדש המוזהב", 35: 45;

דוד, נורית, "המקדש המוזהב", 35: 47;

דוד, נורית, "המקדש המוזהב", 35: 51;

רגב, אסף, "נתן אלתרמן", 35: 53;

שמיר, זיוה, "חמישה פרקים על אלתרמן וכוכבים בחוץ", 35: 54;

אלתרמן, נתן, "ליל קיץ", 35: 55;

בלבן, אברהם, "מה משותף לכל שירי הכוכבים בחוץ", 35: 71;

אלתרמן, נתן, "עוד חוזר הניגון", 35: 72;

אלתרמן, נתן, "על קבים אליך שירי מדדים", 35: 75;

איזקסון, מירון ח., "נתן אלתרמן שלי", 35: 82;

נגיד, חיים, "חידות פתרונן בכוכבים בחוץ", 35: 85;

גולומב, הרי, "על "לילה לילה" ", 35: 94;

אלתרמן, נתן, "לילה לילה", 35: 94;

סומק, רוני, "על שירת האהבה של אלתרמן", 35: 98;

אלתרמן, נתן, "ירח", 35: 98;

בז'רנו, מאיה, "על נוכחותו התמידית בחיי כמשוררת", 35: 102;

אלתרמן, נתן, "דם", 35: 104;

קינר, גד, "על "שיר של מנוחות" בשמחת עניים", 35: 105;

אלתרמן, נתן, "שיר של מנוחות", 35: 105;

לוי, שמעון, "הערות על פונדק הרוחות", 35: 110;

בר-כוכב, ישראל, "התבוננות וקריאה מחדש באלתרמן" 35: 113;

וניג, מרלין, "על השיר "אל תתנו להם רובים" ", 35: 117;

אלתרמן, נתן, "אל תתנו להם רובים", 35: 117;

בר תנא, אורציון, "על השיר "סער על הסף", 35: 120;

אלתרמן, נתן, "סער על הסף", 35: 120;

מזור, יאיר, "קריאה בשירתה של חמוטל בר יוסף", 35: 124;

בר-יוסף, חמוטל, "מפחד לאחר", 35: 126;

בר-יוסף, חמוטל, "כל הלילה", 35: 127;

גולדברג, לאה, "הכוכבים", 35: 127;

בר-יוסף, חמוטל, "אדמה", 35: 128;

בר-יוסף, חמוטל, "מזמורים", 35: 129;

בר-יוסף, חמוטל, "יונה", 35: 129;

בר-יוסף, חמוטל, "שולחן המטבח שהצבתי", 35: 130;

בר-יוסף, חמוטל, "נכנסת לי", 35: 131;

בר-יוסף, חמוטל, "לא כדאי לי", 35: 132;

בר-יוסף, חמוטל, "אל הפרהסיה", 35: 133;

בר-יוסף, חמוטל, "נגד החושך", 35: 134;

בר-יוסף, חמוטל, "כעת", 35: 136;

בר-יוסף, חמוטל, "יותר ויותר דברים", 35: 137;

בר-יוסף, חמוטל, "עכשיו אני אי", 35: 138;

לנסקי, חיים, "מעריב היום על האגם", 35: 139;

בר-יוסף, חמוטל, "בסגנון הבארוק", 35: 140;

בר-יוסף, חמוטל, "ברווח המעט", 35: 142;

בר-יוסף, חמוטל, "ברכה", 35: 142;

בר-יוסף, חמוטל, "היביסקוס", 35: 143;

בר-יוסף, חמוטל, "שים", 35: 145;

גרנות, משה, "איך הכרתי את אשתו של הקולונל", 35: 146;

רובין, הרולד, "חזירים", 35: 149;

מרקוביץ, דנה, "קיק", 35: 151;

מרקוביץ, דנה, "עטלפים", 35: 151;

גולן, צביה, "בלוק צהוב", 35: 152;

דוד, נורית, "המקדש המוזהב", 35: 153;

גרנות, משה, "לא פשוט בכלל! : על ספרה של זיוה שמיר "סיפור לא פשוט – עיונים ביצירותיהם של א"ב יהושע, עמוס עוז וחיים באר", 35: 154;

נגיד, חיים, "אופטימיות מאופקת ואירוניה מדודה: על ספרה של גליה אבן-חן עובדות מהדמיון", 35: 158;

בן-דוד, יערה," "כאן המילים באות למות" : על שברים, ספר שיריה של פנינה עמית" 35: 160;

שחר, איציק, "תהודת קריאה: על ספר הביכורים של עמית מאוטנר למה משורר", 35: 163;

Please reload