Please reload

קוראות יקרות וקוראים יקרים,

לפניכם חוברות גג במדיה דיגיטלית. אתר זה מהווה ארכיון וירטואלי של ספרות עכשווית, כפי שהיא פורסמה במשך שני עשורים בגיליונות גג. בין השאר, יש כאן יצירות ממיטב השירה, העיון והסיפורת שפורסמו בעברית או תורגמו לעברית משפות אחרות. מא"ב יהושע, פרופ' זיוה שמיר, חיים באר, יהודית קציר ומאיה בז'רנו, ועד למשוררים בתחילת דרכם (אז), כמו רועי שניידר, מרלין וניג, עדי קיסר, ודנה חפץ. 

טיבו של המדיום הוירטואלי הוא שהזמן לא חל עליו. הכל הווה מתמשך חי ובועט (או מלטף).

מעת לעת, נבליט יצירות פרוזה, שירה עיון ומסה על גבי דפי האתר.

לנוחיותכם פרסמנו כאן גם את האינדקס שנספח לחוברת גג 40. באמצעותו תוכלו להגיע לטקסטים, שיריים ופרוזאיים, בהקשה אחת.

קריאה מהנה,

ח. נגיד, עורך

גג חוברת 47 ONE.png